Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
สมาชิกบุคคลออนไลน์
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้52
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้74
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้205
mod_vvisit_counterเดือนนี้310
mod_vvisit_counterทั้งหมด240033
พยากรณ์อากาศ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย "ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม หนุนนำสังคม"

alt


                                   กรอกข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net

alt src=http://nbitech.ac.th/images/stories/clik.jpg


รายงานการประเมินตนเอง : ปีการศึกษา 2557

เครื่องมือ ประกัน 57

รางวัล “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด”
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ

วันที่ 2 ก.ค. เมื่อเวลา 09.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องก
ันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลก
ารประกวด
“สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องก
ันยาเสพติด” ระดับประเทศ


ค่ายเสริมสร้างทักษะภาษา MEP ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตร MEP (Mini English Programe)
ระหว่างวันที่ 12- 13 มิถุนายน 2558


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วในวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู
และนักศึกษาเข้าร่วม พร้อมทั้งการประกวดพานไหว้ครู 
ที่ได้รับความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์จากนักศึกษาโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น บุญบั้งไฟ
ว่าที่ ร.อ. ไพฑูรย์ สร้อยสน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นำนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมกับชุมชนบ้านกวนวัน 
ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558


การประชุมจัดทำแผนการสอนฯ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
ว่าที่ ร.ต. เมธาศิน สมอุ่มจารย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นประธานในการวันที่ 20 พ.ค.58 วทอ.การต่อเรือหนองคาย
จัดทำแผนการเรียนการสอนเพื่อประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
วันที่ 14-16 พ.ค. 58 วทอ.การต่อเรือหนองคาย
จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม-ตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
นักเรียนนักศึกษใหม่ 2558 ณ วัดจอมมณี


การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2558
ว่าที่ รอ.ไพทูรย์ สร้อยสน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2558 มีนักศึกษาใหม่
และผู้ปกครอง รับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติ 
วันที่ 14 พ.ค. 58 ณ วทอ.การต่อเรือหนองคาย


การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมจอมมณี
วทอ.การต่อเรือหนองคาย

 

งานวางแผนและงบประมาณ

>> โครงการแบบฟอร์มใหม่ 58

>> แบบฟอร์ม (สผ.1),(สผ.2),(สผ3)